עסקים ותעשייה

 

עדכון תעריף אגרת השמירה לבעלי עסקים- נובמבר 2016