מפסיקים להשתמש בשקיות ניילון בפחים השחורים ושומרים על הסביבה!

תאריך: 19/12/2016

 

החל מה 1/1/2017 תופסק חלוקת שקיות הניילון לפחים השחורים המוצבים מחוץ לבתים בכוכב יאיר.
שקיות הניילון גורמות נזק גדול לסביבה!
גם המחוקק נתן את הדעת על כך וביום זה ממש ייכנס לתוקפו "חוק השקיות" לפיו יוטל על הצרכן סכום של 10 אגורות על כל שקית ניילון ברשתות המזון וזאת במטרה לעודד שימוש בשקיות בד רב פעמיות.
צמצום השימוש בשקיות הניילון יסייע בשמירה על איכות הסביבה וגם אנחנו יכולים לתרום למאמץ - יחד נשמור על כדור הארץ שלנו!