שינויים בשעות הפתיחה בדואר צור-יגאל בשבועיים הקרובים. לפרטים נוספים >>

תאריך: 07/03/2017

שינוי שעות פתיחה דואר צור-יגאל

בתאריך 7.3 ט' באדר תשע"ז
שעות פתיחה:
14:00-18:00

בתאריך 9.3 י"א באדר תשע"ז
שעות פתיחה:
08:00-12:00

בתאריך 14.3 ט"ז באדר תשע"ז
שעות פתיחה:
14:00-18:00

בתאריך 16.3 י"ח באדר תשע"ז
שעות פתיחה:
08:00-12:00