הודעה מתאגיד המים על עבודות בדרך הפרחים בכוכב יאיר >>

מנשר עבודות בדרך הפרחים 16.8.17
תאריך: 16/08/2017
 
תושבים נכבדים,
ביום ד' 16/08/2017 יחלו עבודות מים וביוב לשדרוג ותגבור מערכות קיימות.
העבודות תימשכנה  3 חודשים
הסדרי תנועה:
במהלך העבודות יבוצעו שינויים בהסדרי התנועה והחנייה (בתיאום עם משטרת ישראל).
רחוב הפרחים - נתיב נסיעה אחד בקטע העבודה ייחסם. התנועה תוכוון ע"י שילוט  ו-2
 שוטרים/אתתים במתכונת עבור / עצור! בשלבי הנחת הצנרת ייחסם הרחוב למעבר ויהפוך לשני
קטעים ללא מוצא.
ניתן יהיה להיכנס מכיוון ככר בית-אל וכיכר דן, שם יוצבו האתתים/שוטרים להתריע על חסימת
הרחוב.                                            
אנא צייתו לתמרור הזמני והישמעו למכווני התנועה.
דיירי המבואות המשתמשים בדרך  הפרחים אנא השתדלו להיכנס ולצאת מכיוון כיכר דן, לנוחיותכם.
אנא עקבו באתר המועצה אחר שינויים מתחייבים במקרה של תקלות.
 
אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית שתגרם במהלך ביצוע העבודות.
 
בברכה,
   הנהלת פלגי שרון
 
לברורים ותקלות נא לפנות למוקד השרות לתושב
בטלפון  7640206– 09 , 24 שעות ביממה !