היערכות להנחת תשתיות מים באזור דרך הפרחים

תאריך: 19/11/2017
אנחנו מודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה שגיליתם עד כה בכל הקשור לעבודות המבוצעות ע"י תאגיד "פלגי שרון" בדרך הפרחים.
המשך העבודות המתוכנן בשבועיים הקרובים הינו:
  • יום א' 19/11 חיבור נקודות ניקוז לקווי מים במבוא הלוטם.
  • יום ב' 20/11 חיבור נקודות ניקוז לקווי מים במבוא הנורית.
  • יום ג' 21/11 חיבור נקודות ניקוז לקווי מים במבוא הנרקיס.
  • ימים ד'-ב' 22-27/11 חפירות והנחת צנרת בכיכר דן ("כיכר החבצלת").
  • ימים ג'-ה' 28-30/11 ריבוד והכנות לסלילת אספלט בין מבוא הכלנית לכיכר דן ("החבצלת").
  • יום א' 3/12 חיבור נקודות ניקוז לקווי מים במבוא היסמין.
  • יום ב' 4/12 חיבור נקודות ניקוז לקווי מים במבוא הוורד.
  • יום ג' 5/12 חיבור נקודות ניקוז לקווי מים במבוא ההדס.

בימים בהם תבוצענה עבודות במבואות הסמוכים לרחוב הפרחים תחסם הכניסה לרחוב הפרחים, בהתאם להכוונה ולשלטים שיוצבו בכניסות לרחוב.

בימים בהם תבוצענה עבודות בכיכר דן לא תהיה כניסה לרח' דן מכיוון שד' הארץ, והתושבים מתבקשים להיכנס לרח' דן רק מרח' הגלבוע. עם זאת תתאפשר היציאה מרח' דן לשד' הארץ (פניה ימינה). בימים אלה הכניסה לרח' הפרחים תהיה רק מכיוון כיכר הכניסה לכוכב יאיר (לא תתאפשר כניסה מכיכר דן).