מצ"ב מכתב עדכון מרשות שדות התעופה על שלב ב' בפרויקט שיפוץ מסלולי טיסה 12-30

תאריך: 18/06/2018