עבודות קק"ל ביער

תאריך: 22/08/2018
ביום ראשון הקרוב, 26/8/18, יחלו עבודות פינוי וכריתת עצים יבשים ביער קק"ל שמסביב ליישוב באמצעות קבלן של קק"ל.
זאת על מנת להבריא את היער וכן טיפול יערני בקווי חייץ בין צור יצחק לכוכב יאיר ובגן הלאומי נחל אלכסנדר.
כל העבודות בשטח היער/ות הינם באחריות ובפיקוח של קק"ל.
עדכונכם,