**פתיחת שער החירום בבקרים**

תאריך: 05/11/2018
**פתיחת שער החירום בבקרים**
שלום רב,
ראש המועצה הנבחר הנחה היום את מחלקת הבטחון להמשיך ולהותיר פתוח את שער החירום כפי שהיה, בשעת הבוקר החל מ- 06:30 ועד השעה 08:30 בימים א' עד ה' וזאת, מתוך כוונה להקל על התושבים ביציאה מהיישוב לכיוון כביש 6 . הסדר זה יהיה בתוקף עד להודעה אחרת בנושא.
 לידיעתכם