הכנת ציוד לשעת חירום - ציוד נדרש בבית

סמל פיקוד העורף
תאריך: 25/03/2019
מרכיב היערכות חיוני בתכנית החירום המשפחתית הוא הכנת ציוד החירום.