עדכון לציבור מתאגיד המים

תאגיד המים
תאריך: 01/04/2019
עדכון לציבור מתאגיד המים
תאגיד המים יחל בימים הקרובים בביצוע הדברות עונתיות נגד מזיקים ומכרסמים במתקני הביוב שברחבי המועצה.
במסגרת הפעילות תבוצע ההדברה בכ- 3,500 בריכות ביוב שבמרחב הציבורי. בחלק מן המקרים פתחי בריכות הביוב הציבוריות הן בחצרות פרטיות ובהתאם לצורך, תתואם כניסה לחצר.
תודה על תשומת הלב ושיתוף הפעולה.