טיוטת חוק העזר לאיכות הסביבה ומפגעים סביבתיים

תאריך: 16/04/2019
טיוטת חוק העזר לאיכות הסביבה ומפגעים סביבתיים
מוזמנים לעיין בטיוטת חוק העזר כפי שאושרה ע"י המועצה. החוק יכנס לתוקף רק לאחר אישור שר הפנים ופרסום ברשומות.
מועצה שקופה, בשבילכם.