🌷קייטנת קיץ בגני הילדים תשע"ט🌷

קייטנות קיץ לילדי הגנים
תאריך: 21/05/2019
קייטנת קיץ בגני הילדים תשע"ט
החל הרישום לקייטנות הקיץ בגני הילדים.
הרישום מיועד לכל ילדי הגנים – אלו שבצהרונים לאורך כל השנה ואלו שאינם רשומים לצהרון.
*הקייטנה תערך בגני הילדים, כאשר שיבוץ הילדים יעשה בהתאם למספר הנרשמים ולפי מספר המקומות הפנויים בכל קבוצה.
*קיימים 3 מסלולי רישום
📝מועדי הרישום:
הרישום לקייטנות יסתיים ב 15.06.2019. הרישום לכל שלוש הקייטנות יתבצע במזכירות המרכז הקהילתי בשעות פעילות המשרד או ע"י העברת טפסי רישום חתומים במייל.
ניתן להוריד את הטפסים מאתר לב המקום: https://bit.ly/2JsM5lj
אנא הקפידו על מילוי כל הפרטים בטופס.
*28 ילדים מינימום בקייטנה הממשלתית לפתיחת הקייטנה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי המתנ"ס.