הגשת התנגדות הקמת תחנת כח

תאריך: 18/07/2019
 

הקמת תחנת כח 

עקבו אחר ההנחיות

 1. היכנסו ללינק שלהלן:

  הגשת התנגדות אונליין לועדת תשתית לאומית

 2. הקלידו מספר תכנית 91

 3. מלאו פרטים אישיים

 4. בדף השני העלו את אחד מקבצי ה PDF המצורפים כאן (נוסח לבחירתכם):
 5. העתיקו לטבלת הטקסט החופשי את המלל שלהלן:
  1. פחות מקילומטר מבתי מגורים - סיכון בריאותי וביטחון אישי

  2. זיהום אויר, זיהום מי תהום וזיהום קרקע סמוכה לבתי מגורים, זיהום קרינה

  3. סכנה בטחונית מכיוון קלקיליה 700 מטר בלבד מהתחנה

  4. העדר זיקה קניינית לכלל המקרקעין להקמת תחנת הכח והיעדר רצף טריטוריאלי

  5. אין תקדים לתחנת כח בסדר גודל זה סמוך לבתי מגורים, ולא נעשה לימוד מסודר של סכנות בריאותיות ארוך מועד מזיהומים הנ"ל

  6. פגיעה ממשית בזכות הקניין וירידת ערך הקרקע במשבצות הסמוכות לתחנה

  7. הליך אישור פסול ומנוגד לחוק של תוכנית התחנה ותנאי הסף

        6. לחצו ׳שלח׳ וסיימתם למלא את טופס האונליין