חדש ביישוב! קרן המלגות לסטודנטים - לפרטים-היכנסו>>

חדש ביישוב - קרן מלגות סטודנטים
תאריך: 07/10/2019

קרן המלגות לסטודנטים

לראשונה מאז הקמת היישוב כוכב יאיר - צור יגאל, קרן מלגות חדשה לסטודנטים שהוקמה בחודשים האחרונים על ידי המועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל, בשיתוף מפעל הפיס והעמותה לגמילות חסדים כוכב יאיר - צור יגאל, מתכבדת להציע מלגות לסטודנטים תושבי היישוב.

הקרן הוקמה השנה כיוזמה חדשה שמוביל ראש המועצה, יובל ארד, והיא תחלק לראשונה מאז הוקם היישוב 20 מלגות בסך של 10,000 ₪ כל אחת, ובסה"כ בהיקף של 200 אלף ₪ בשנה.

בתמורה ידרשו המלגאים להקדיש 130 שעות בשנה לפעילות למען הקהילה. פעילות ההתנדבות תנוהל באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים ואת שעות המלגה ידרשו המלגאים להשלים עד תאריך 31.7.2020.

מליאת המועצה מינתה ועדה ציבורית לבחינת הבקשות לקבלת מלגה, בראשה תעמוד חברת המועצה איריס ששון, המחזיקה את תיק הנוער, חיילים וצעירים במועצה. לצידה חברים בוועדה 2 חברי מועצה נוספים, מנהלות מחלקות החינוך והשירותים החברתיים, 2 נציגי הגמ"ח ואישי ציבור נוספים מקרב תושבי היישוב.

הזכאות למלגות תבחן על בסיס התקנון ובו אמות המידה שקבעה המועצה ובהתאם לשיקול הדעת המסור לחברי הוועדה. לעיון בתקנון קרן המלגות – https://bit.ly/2nu2Gfc

הגשת בקשה למלגה תתאפשר באופן מקוון באמצעות הטופס הדיגיטלי המצורף. שימו לב, עליכם לסרוק ולצרף כקבצים את המסמכים הנדרשים להוכחת זכאותכם.

להגשת מועמדות לחצו על הלינק הבא: https://bit.ly/2omhL2L

לתשומת לבכם, המועד האחרון להגשת מועמדות הוא ה- 1 בדצמבר 2019. לא יתקבלו בקשות שיוגשו באיחור.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מחלקת החינוך בטלפון 09-7640205

שנת לימודים אקדמית פורייה ומוצלחת!