תקציב מדינה - עכשיו

תאריך: 23/03/2020
ראשי הרשויות בישראל ובהם גם ראש המועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל יובל ארד, שלחו הערב מכתב לרוה"מ בנימין נתניהו ובו קריאה להגיע להסכמות בכנסת לאישור מיידי של תקציב חירום לשנת 2020-1 וזאת במיוחד על רקע משבר מגיפת הקורונה והשפעותיו על איתנות השלטון המקומי בישראל.
 
"בשעת חירום זו קיים הכרח לספק לכל תושב בישראל את תחושת הביטחון והרוגע כי מקבלי ההחלטות פועלים כחזית אחת למען הטיפול במצב ולא פועלים משיקולים אחרים", נכתב במכתב שנשלח לרוה"מ.
 
ראשי הרשויות טוענים עוד, כי ללא תקציב מאושר ובמצב בו מתנהלת הממשלה לפי בסיס תקציב 2019 לא ניתן יהיה להתמודד באופן מיטבי עם המצב הנוכחי והמשך הקפאון התקציבי מייצר לרשויות קשיים אדירים.