לידיעת התושבים, עקב אבל במשפחה, המרפאה הוטרינרית תהיה סגורה בין התאריכים 26.3.2020 - 1.4.2020.

תאריך: 26/03/2020
לידיעת התושבים, עקב אבל במשפחה, המרפאה הוטרינרית תהיה סגורה בין התאריכים 26.3.2020 - 1.4.2020.