שלושה חולי קורונה נוספים אובחנו ביישוב

תאריך: 16/04/2020
הבוקר התקבל במועצה עדכון ממשרד הבריאות לגבי 3 חולים נוספים, תושבי היישוב, שאובחנו כחולים בקורונה. מדובר בבני אותה משפחה - אב, בת ובן. האב אובחן לפני כשבוע וילדיו אובחנו ביום שני האחרון. שלושתם נמצאים בבידוד וטיפול במסגרת הביתית.
כל מי שבא במגע עם החולים שאובחנו קיבל הודעה אישית ישירות ממשרד הבריאות.
עד היום אובחנו 10 חולים מקרב תושבי היישוב. נבדק דיווח לפיו ישנו חולה נוסף/ת מבין תושבי היישוב שהמועצה טרם קיבלה עדכון לגביו. מתוך כלל החולים החלימו עד כה שלושה תושבים וכל יתר החולים שוהים בביתם, למעט מי שהוגדר כחולה מספר 71. חולה זה החלים ממחלת הקורונה והוא עדיין מאושפז בביה"ח איכילוב לטיפול שיקום נשימתי.
אנו שבים ופונים אל הציבור להימנע ככל הניתן מלצאת מהבית. יש להשמע להנחיות משרד הבריאות ולתקנות שעת חירום המגבילות את תנועת האזרחים, במטרה לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה. בכל יציאה מהבית למרחב הציבורי חלה חובה בחוק לחבוש מסכת פנים.
בכל מקרה של הופעת תסמינים יש לפנות בהקדם למוקד מדא 101 או למוקד משרד הבריאות 5400*מי שנחשף לחולה קורונה מאובחן מחוייב בבידוד ביתי למשך 14 יום, בהתאם להנחיות.
אנו מזכירים כי קיימת חובת דיווח עצמי על כניסה לבידוד באמצעות טופס ייעודי המצוי באתר המועצה המקומית https://bit.ly/3bhnJ7V או באתר משרד הבריאות https://bit.ly/3afqZ3o.
נמשיך ונעדכן ככל שיהיה מידע נוסף.