הצהרונים חוזרים

הצהרונים חוזרים
תאריך: 19/05/2020
 
ראש המועצה, יובל ארד, הנחה הבוקר את חברת המשכיל להפעיל, החל ממחר יום ד' (ה- 20 במאי) את כל צהרוני הגנים וצהרוני ביה"ס לילדי א'-ג', והם ישובו לפעול כסדרם, כפי שהיה טרם משבר נגיף הקורונה.
 
חזרת הצהרונים מתאפשרת לאחר שהלילה התקבל אישור מנכ"ל משרד הבריאות לאיחוד כיתות, שאינן כיתות אם, לצהרון אחד.

חלק מהצהרונים יפעלו במתכונת רב גילאית, בהתאם לאישור שנתן ראש המועצה לחברת המשכיל, תוך הפרדה מלאה בין ילדי גן וילדי ביה"ס. צהרון ביה"ס יפעל במתכונת זהה כפי שהיה טרם המשבר, כך שתלמידי נוף צורים יועברו בהסעה, במימון המועצה, לקמפוס כוכב יאיר.
 
שינוי ההנחיות נעשה בעקבות דרישה משותפת של ראשי הרשויות בישראל ועמדה נחושה של יו"ר מרכז השלטון המקומי כפי שבאה לידי ביטוי בדיונים שהתקיימו בנושא בימים האחרונים.