עדכון לתושבים - שיבושים צפויים באספקת מי שתייה

תאריך: 30/06/2020
להלן הודעת תאגיד המים פלגי השרון - עקב תקלה ראשית, שהתגלתה היום (30 ביוני) בקידוח מי השתיה (באר א') של קיבוץ אייל יבוצעו עבודות שיקום בחירום על ידי הקיבוץ בימים רביעי וחמישי 01-02/07/2020.
כתוצאה מתקלה זו ייתכנו שיבושים באספקת המים וצפויים לחצי אספקה נמוכים מהרגיל ביומיים הקרובים, החל מהשעה 08:00 בבוקר יום רביעי ועד 16:00 ביום חמישי.
על מנת לצמצם ככל הניתן את השיבושים באספקת המים המועצה תפסיק לחלוטין את השקייית הגינון הציבורי ואנו מבקשים מהתושבים להימנע מהשקיית הגינות הפרטיות במהלך היומיים הקרובים ועד לסיום התקלה.
תאגיד פלגי שרון פועל מול חברת מקורות לתגבור אספקת המים בחיבור הצרכן וכן נמצא בקשר מתמיד עם קיבוץ אייל ויעדכן ככל שידרש לגבי מועד החזרת הקידוח לפעולה.
אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ופועלים לתיקון התקלה בהקדם האפשרי.