יומן הפגישות של ראש המועצה

תאריך: 02/07/2020
בהתאם להנחיית ראש המועצה, יובל ארד ובהתאם להתחייבותו לציבור, מתפרסם היום באתר המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל יומן הפגישות של ראש המועצה, ברבעון השני של 2020.
יומן הפגישות מתפרסם, זה הרבעון השביעי ברציפות, כחלק ממדיניות של שקיפות ציבורית ושלטונית שמוביל ראש המועצה. בהתאם למדיניות שנקבעה, בסוף כל רבעון קלנדרי יתפרסם יומן הפגישות של ראש המועצה לעיון הציבור.
לעיון ביומן הרבעון השני של 2020
https://bit.ly/2Vus5Dd
לעיון ביומני ראש המועצה באתר המועצה
https://bit.ly/2KIi6aC
כוכב יאיר-צור יגאל - מועצה שקופה, בשבילכם.