עדכון לתושבי רחובות אגוז, האורן והמבואות

תאריך: 15/10/2020
 
עדכון לתושבי רחובות אגוז, האורן והמבואות
עם סיום העבודות להחלפת תשתיות המים הישנות, תאגיד המים נערך לביצוע העבודות לסלילה מחודשת של רחובות אגוז והאורן.
העבודות יחלו ביום שני, ה- 19 באוקטובר, בבוקר ויתבצעו בשלושה קטעים לאורך השבוע, לפי הפירוט הבא:
ביום ב' - יתבצע קירצוף של הקטע מבית מספר 2 ועד 46
ביום ג' - תתבצע סלילה של הקטע עד בית 46 ויתבצע קירצוף של הקטע עד בית מס' 90.
ביום ד' - תתבצע סלילה של הקטע עד בית מספר 90 ויתבצע קירצוף של רחוב אגוז מ- 90 ועד הסוף וכל רחוב האורן.
ביום ה' - תתבצע סלילה של רחוב אגוז מ- 90 ועד הסוף וכן של רחוב האורן.
לצורך כך אנו מבקשים מתושבי רחובות אגוז והאורן להמנע מהלחנות רכבים לאורך הרחוב במהלך שעות העבודה, בקטעים הרלבנטיים, וזאת כדי לאפשר את ביצוע העבודות.
בימים שלישי ועד חמישי, תוך כדי עבודות הסלילה, תחסם התנועה בקטע הרחוב שבסלילה לחלוטין למשך מספר שעות. תשומת לבכם שיתכן כי בחלק מהימים ובשעות מסויימות לא תתאפשר כניסה ויציאה של רכבים מהמבואות אשל, ארז, אלון ואלה.
אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית. שתוף הפעולה שלכם נדרש ונודה אם תערכו בהתאם.
רחוב אגוז