עדכון לתושבי רחוב ההר והמבואות

תאריך: 15/10/2020
 
עדכון לתושבי רחוב ההר והמבואות
תאגיד המים נערך לביצוע העבודות לסלילה מחודשת של רחוב ההר כולו.
העבודות יחלו ביום ראשון (ה- 18 באוקטובר) בבוקר בקירצוף וגירוד האספלט הישן לאורך הרחוב ועבודות הריבוד והסלילה מחדש יבוצעו ביום שני.
לצורך כך אנו מבקשים מתושבי רחוב ההר להמנע מהלחנות רכבים לאורך הרחוב במהלך יום א, כדי לאפשר את ביצוע העבודות. במהלך יום ב', תוך כדי עבודות הסלילה, תחסם התנועה ברחוב לחלוטין למשך מספר שעות.
אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית. שתוף הפעולה שלכם נדרש ונודה אם תערכו בהתאם.
רחוב ההר
רחוב ההררחוב ההר