סגר שלישי - הנחיות ומגבלות

עדכונים בנושא קורונה
תאריך: 07/01/2021
סגר שלישי - הנחיות ומגבלות
*** שימו לב להנחיות ספציפיות לגבי פעילויות חינוך ופנאי ביישוב ***
לקראת הסגר השלישי שיכנס לתוקף הלילה ובהתאם לתקנות שאישרה ממשלת ישראל יחולו המגבלות כמפורט:
▪️ *יציאה מהבית* - ניתן לצאת מהבית למרחק של עד 1,000 מטרים ובתחום יישוב המגורים בלבד, למעט מקרים חיוניים, בדיקות קורונה וביצוע חיסונים.
יודגש - גני השעשועים ביישוב לרבות הסקיטפארק ישארו פתוחים לציבור לפעילות הפגתית. אולמות ספורט ומגרשים פתוחים יהיו סגורים.
▪️ *הגבלת שהייה* - אין לשהות בביתו של אדם אחר.
▪️ *מסגרות לימוד* - לא יתקיימו לימודים במוסדות החינוך, למעט החינוך המיוחד, מסגרות לנוער בסיכון למסגרות נוספות שהותרה פעילותן.
יודגש כי כיתות החינוך המיוחד יפעלו במתחם אחוד בקמפוס כוכב יאיר. הודעה פרטנית תועבר על ידי מחלקת החינוך למשפחות התלמידים.
מעון 'מקום בלב' המופעל על ידי המתנס יפעל כמעון לילדי עובדים חיוניים, בעדיפות לילדים הרשומים במעון ועל בסיס מקום פנוי.
▪️ *מסחר, בילוי ופנאי* - עסקים סגורים לקבלת קהל, למעט עסקים חיוניים. ניתן לבצע משלוחים.
יובהר כי ראש המועצה אישר את המשך פעילות מועדון חצ וקשר בתקופת הסגר ויתקיימו בו פעילויות בקבוצות קטנות בהתאם להנחיות.
בנוסף, מועדון הגמלאים (המועדון של שולי) הפועל תחת המחלקה לשירותים חברתיים, ימשיך לפעול תחת המגבלות וההנחיות גם בתקופת הסגר.
▪️ *מקומות עבודה* - תתאפשר פעילות במקומות עבודה חיוניים בלבד. אסורה הגעת עובדים למקום עבודה שלא הותרה בו פעילות.
יובהר כי המועצה תפעל במתכונת חירום וללא קבלת קהל ואולם, כל השירותים לתושב ינתנו כסדרם. מוקד השירות לתושב יעמוד לרשותכם לכל פנייה 24/7.
▪️ *תפילות והתקהלויות* - ניתן לקיים בהגבלה של עד 5 אנשים במבנה ועד 10 אנשים בשטח פתוח.
▪️ *פעילות ספורט ליחידים* - מותרת, ללא הגבלת מרחק מהבית. אין להשתמש בכלי רכב לשם כך.
▪️ *טיסה לחו"ל* - תתאפשר רק במקרים הבאים: אם כרטיס הטיסה נרכש לפני יום שישי, 8.1.2021 , או שהטיסה היא לצורך אחת המטרות המותרות ליציאה מהבית, או באישור מנכ"ל משרד התחבורה.
אנו מבקשים מהתושבים לשמור על ההנחיות ולקיים את ההוראות מתוך אחריות אישית וקהילתית ולסייע בבלימת המשך התפשטות המחלה בארץ וביישוב.
במועד הכניסה לסגר היישוב על סף המעבר להגדרה כ"צהוב". מספר החולים הפעילים שאובחנו בקורונה עומד היום על 13 איש, מהם אחד חדש שאובחן ביממה האחרונה. מספר המבודדים עומד היום על 75 תושבים.
אנו נמשיך לעדכן ככל שיהיו הבהרות נוספות ועדכונים בהמשך.
*לכל ההנחיות העדכניות וההגבלות החדשות* - https://bit.ly/3s5j9mC
 
ההנחיות העדכניות וההגבלות החדשות