עבודת חברי המועצה - סיכום שנת העבודה 2020

תאריך: 08/01/2021

◾מה עשו חברי המועצה בשבילכם השנה?

◾מי הגיע לישיבות המועצה?

◾מי היה פעיל בוועדות?

◾מי הוביל תהליכי שינוי ושיפור שירות לתושב?

המועצה מפרסמת הבוקר דו"ח ראשון מסוגו המביא לציבור את הנתונים לגבי השתתפות חברי המועצה בעבודת המועצה, תוך נכונות להשקעת זמן אישי.

המועצה קיימה מאז ראשית כהונתה בנובמבר 2018 סה"כ 32 ישיבות. במהלך שנת העבודה 2020, התקיימו 14 ישיבות מועצה, מהן עשר ישיבות קבועות מן המניין שעסקו בנושאים שוטפים הנוגעים לניהול ענייני היישוב

בנוסף, כונסו ארבע ישיבות שלא מן המניין, לבקשת ראש המועצה, והן עסקו בנושאים הבאים: תקציב 2020, דו"ח ביקורת לשנת 2018 ושני מפגשים שעסקו בהיערכות המועצה לדיוני הוועדה הגיאוגרפית.

ככלל, חברי המועצה ובמיוחד חברי הנהלת המועצה, נוטלים חלק בישיבות המועצה ומרבים להשתתף בהן. ראוי לציון לשבח חבר המועצה, עו"ד רן קאשי, שלצד ראש המועצה, יובל ארד, הוא חבר המועצה היחיד שנכח בכל ישיבות המועצה מאז ראשית הכהונה.

על פי החוק חבר מועצה הנעדר משלוש ישיבות ברצף רשאי שר הפנים להדיחו מחברות במועצה, לאחר שהוזהר, אלא אם התקיימו נסיבות מיוחדות.

בנוסף, משתתפים חברי המועצה ב- 14 וועדות בהן הם יכולים להשפיע על פעילותה ועשייתה. בוועדות השונות חברים גם עובדי המועצה ונציגי ציבור.

לעיון בעמוד חברי המועצה באתר המועצה https://bit.ly/2LuEUey

לעיון במסמך המלא לסיכום פעילות חברי המועצה לחצו כאן https://bit.ly/38qcdbU

כוכב יאיר-צור יגאל - מועצה שקופה, בשבילכם