מתייעלים בחלוקת הדואר- עדכון מרשות הדואר

תאריך: 09/05/2016

בידנו לסייע לחלוקת דואר מהירה ויעילה של המכתבים הנשלחים אלינו ליישוב. נא בקשו מכל השולחים אליכם דואר, לציין בשדה הכתובת את מספר תא החלוקה (תא הדואר) וזאת, בנוסף לשם הרחוב ומספר הבית. דבר זה ייעל ויזרז את הליך חלוקת הדואר לתאים בסניפים שביישוב.