המועצה

מועצה מקומית כוכב יאיר - צור יגאל

טלפון: 09-7640200
פקס: 09-7640222
כתובת: ת.ד 100, כוכב יאיר 4486400