מקבלי האות לשנת 2014

מקבלי האות לשנת 2014

דורית פלג- נוף צורים

מיאסה חאזקיה וג'ני ליברמן- קשת

ציפי אנגלמן- דקל

דורית, ציפי, ג'ני ומיאסה הן מורות המובילות את תחום הקיימות בבתי הספר היסודיים ביישוב. המחוייבות שלכן הביאה ליישוב השגים בתחום זה בינהם: זכייה של תלמידי בי"ס נוף צורים, שנה אחר שנה, בפרס המיחזור המוענק על ידי השר להגנת הסביבה, כבי"ס מוביל ארצי באיסוף בקבוקים למיחזור; בי"ס קשת הטמיע את המערכת הבית ספרית הראשונה בישראל לניהול אנרגיה בזמן אמת ומהווה מקור השראה למאות בתי ספר נוספים; בי"ס דק"ל על לקיחת האתגר של הסמכה כבי"ס ירוק והטמעת החינוך הסביבתי בבי"ס קטן בחינוך הממלכתי דתי.