מקבלי האות לשנת 2015

מקבלי האות לשנת 2015

אלברט קשת- תושב, צלם

צלם ופעיל סביבתי. כבר שנים שאלברט מצלם ומפרסם תמונות טבע מרהיבות מהישוב וסביבתו. תמונותיו עיטרו את קירות המועצה והוצגו במוסדות החינוך ביישוב. בנוסף לכך פעיל אלברט בצוות המתנדבים של היער הקהילתי ומלווה את ילדי הגנים בסיורים לימודיים, והכל בהתנדבות ובנעימות, ותוך שיתוף ידע בלתי נדלה בבוטאניקה וזואולוגיה.

'שומרי היער' - ירון ארנדט, דורון גומפרט, טבי דינרי, חנה ליברמן, איתי נצר, טל עברון, אלברט קשת.

קבוצת תושבים מתנדבים שהתארגנה לשמירה על יער הרקפות לאחר שזיהו לפני 3 שנים, כי היער המרהיב בכוכב יאיר-צור יגאל הופך למוקד טיילות בלתי מרוסנת, אשר פוגעת בטבע וברקפות. צוות היער, יחד עם תושבים מתנדבים, עוסק בשיקום יער הרקפות ומצפה האחים שבסמוך, ובסיוע המועצה, הם דואגים לשימור ושמירה על ערכי הטבע והמורשת במקום.  בתקופת הפריחה, בחודשים ינואר עד מרץ, מקיימים שומרי היער הדרכות והכוונה לאלפי המטיילים הפוקדים את היער בסופי שבוע.

מרים הלר ליג'י- תושבת

תושבת היישוב בעלת מודעות סביבתית גבוהה אשר מובילה את תחום הקיימות ואיכות הסביבה במסגרת התנדבותית וכן חברה מרכזית, פעילה ויוזמת בוועדת איכות הסביבה היישובית. מרים מובילה ויוזמת קהילתית בנושא המיחזור והקיימות כולל שילוב מערכת החינוך היישובית וחיבור בתי הספר לתחום.