מקבלי האות לשנת 2016

מקבלי האות לשנת 2016

אלי סובעי- אב בית בגני הילדים

אלי, עובד המועצה המקומית, הוא אוהב טבע מושבע ואוהב אדם. במסגרת תפקידו, השרות שהוא נותן לגננות, לסייעות, לילדי הגנים ולהוריהם הוא הרבה מעבר לנדרש ממנו, והעשייה והנתינה שלו נעשית תמיד ברוח טובה ובאהבה

רפי פורן - תושב

תושב היישוב, בעל מודעות סביבתית גבוהה אשר סייע למועצה בהתנדבות בפיקוח על עבודת הקבלנים הפועלים בישוב בתחומי הגינון, הנקיון ואיסוף פסולת. בנוסף, פעיל רפי במסגרת צוות 'שומרי היער' ומסייע בהתנדבות בשיקומו ובשמירה על הטבע והרקפות במקום.

יעקב אלבו - מחלקת שפ"ה

יעקב, עובד המועצה הוותיק, ידוע באהבתו לעבודתו, ביחסו המיוחד לאסתטיקה ובמחויבותו הבלתי מוגבלת ליופיו של הישוב שמתאפיין בשטחי גינון רבים, בחורשות ובאתרי טבע. , עובד המועצה הוותיק, ידוע באהבתו לעבודתו, ביחסו המיוחד לאסתטיקה ובמחויבותו הבלתי מוגבלת ליופיו של הישוב שמתאפיין בשטחי גינון רבים, בחורשות ובאתרי טבע.