מקבלי אות סביבה וקיימות

אותות הוקרה מהיחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון​

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון מעניקה אחת לשנתיים, בתאום עם המועצה המקומית, אות הוקרה לתושבים, מעורבים, בעלי מודעות סביבתית גבוהה אשר בפעילותם מביאים לידי ביטוי דאגה לסביבה בריאה ומקיימת.

מקבלי אות הסביבה 2019