היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרוןהיחידה האזורית לאיכות הסביבה משותפת לערים רעננה, כפר סבא, הוד השרון, מועצה אזורית דרום השרון, מועצה אזורית חוף השרון ומ.מ כוכב יאיר/צור יגאל.

היחידה מאגדת בתוכה כוחות מקצועיים בנושאים שונים מתחום איכות הסביבה, תוך הצגת פתרונות למצבים שונים.

מטרות:

  1. קידום מודעות וחינוך לקיימות
  2. קידום בנייה ירוקה
  3. ניטור אזורי ומניעת מפגעים
  4. צמצום פליטות גזי חממה במרחב העירוני
  5. מוכנות לאירועים סביבתיים
  6. שמירה על פעילות תקינה של המט"ש (מכון טיפול בשפכים)
  7. סיוע ביישום תוכניות אב לקיימות.
  8. סיוע בשמירה על חוק שקיפות מידע סביבתי

 

דרכי התקשרות:

בעלי התפקידים ביחידה:

מס'
תפקיד
שם ומשפחה
טלפון משרד
מייל
1
מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון
אורן תבור
09-7796480
2
מזכירה וחשבת היחידה
רותי מלוצקר
09-7796996
3
מנהל יחידת מניעת רעש זיהום
סרגיי קושניר
09-7796477
4
מנהלת יחידת רישוי עסקים
ויקטוריה שור
09-7796474
5
מנהלת יחידת חינוך לקיימות
אורית משעל
09-7796478
6
רמ"ד חינוך לקיימות
ליאת דביר ליבשיץ
09-7796479
7
רמ"ד נוער
ענת לוי
09-7796472
8
אקולוגית
הדס מרשל
09-7796476
9
מנהלת יחידת קיימות
קרן לביא מזרחי
09-7796470
10
רכזת חינוך לקיימות
ענת חן
09-7796473
11
מנהלת יחידת תכנון וניהול סביבה
היאלי מרקו
09-7796471
12
מנהלת יחידת פסולת ומיחזור
מריאנה גנאור
09-7796475
13
רכזת פרוייקט מגוון מינים וגנ"י
אורית רוט
09-7796996
14
רכז חינוך לקיימות
שלומי בראל
09-7796996
15
רכזת מגוון מינים
דנה ריט
09-7796996
16
רכז חינוך למנהיגות
רן קראוס
09-7796996
17
רכזת חינוך והפקדה במקור
לירון אליה
09-7796996
18
רכז תכנית גינה מקיימת ברעננה
משה פיאמנטה
09-7796996
19
רכזת חינוך לקיימות
סוזאן רובינשטיין
09-7796996
20
מחקר ופיתוח
הילה רוטברט
09-7796996
21
צילום, מדיה ויח"צ
גל איתן
09-7796996