אודות הישוב

הישוב כוכב יאיר – צור יגאל

גרעין המייסדים של כוכב יאיר  קם בשנת 1980 ע"י קבוצה של צעירי הליכוד, בראשות מיכאל איתן וחברים נוספים. שמו של הישוב מנציח את אברהם (יאיר) שטרן, מפקד הלח"י. אגב, "שטרן" בגרמנית = כוכב. בהמשך הצטרפה אל גרעין המייסדים קבוצות של אנשי מערכת הבטחון, קבוצת גרעין המייסדים מנה 15 משפחות שגרו במגורים זמניים ב"מצפה" ללא כל תשתית מוקדמת של חשמל או מים. לאחר שנתיים החלה בניית שלב א' של יישוב הקבע, וזו הושלמה ב- 1986 וכללה 500 משפחות. ב- 1987 הוכרז הישוב כמועצה מקומית. שלבים נוספים של בניה בוצעו בשנים הבאות והגדילו את עולים מדרום אפריקה.
הישוב עד לכ- 1,100 משפחות.
 
צור יגאל הוקם כיישוב עצמאי, שנקרא על שמו של חבר הכנסת יגאל כהן. צור יגאל מונה כ-1,400 משפחות, הישוב נכלל בפרויקט "שבעת הכוכבים". שם היישוב בנוי מצירוף המילים "צור" שפרושי סלע, על סמך הנוף הסלעי ששרר במקום, ו- "יגאל" על שמו של יגאל כהן.
 
בשנת 2003 התאחדו שני הישובים והיום המועצה המשותפת נקראת "כוכב יאיר-צור יגאל". מונה כ- 2,600 משפחות, כ- 11 אלף נפש. מהתצפית ניתן לראות גם את צור יצחק (ע"ש יצחק רבין) שבשלבי אכלוס ומונה כיום כ- 1,300 משפחות (אמורה להגיע ל- 2,700).
 
ישובי הכוכבים – התכנית המקורית נהגתה בשנות ה- 60, תכניתו של אריאל שרון משנות ה- 90 כללה 7 ישובים על ציר הגבעות בעלי גוון כפרי, במטרה לטשטש את הקו הירוק, להקל את העומס מאזור החוף ולענות על הביקוש לבניה צמודת קרקע ותעסוקה. בסופו של דבר הוקמו יותר מ- 7 ישובים וניתן למנות ביניהם את – מודיעין, שוהם, לפיד, מתן, צור יגאל, צור יצחק, בת חפר, קציר וחריש.