אברהם רוטשטיין (1955 - ועד היום)

אברהם רוטשטיין (1955 - ועד היום)

יום העצמאות ה- 70, תשע"ח

אות הוקרה מטעם ראש המועצה הוענק לאברהם רוטשטיין, יו"ר העמותה לגמילות חסדים ועזרה הדדית כוכב יאיר – צור יגאל, המתגורר ביישוב מאז הקמתו, בשנת 2018 ביום העצמאות ה- 70 של מדינת ישראל.

העמותה לגמילות חסדים ועזרה הדדית הוקמה ביישוב בשנת 1994. העמותה מגייסת מתושבי כוכב יאיר - צור יגאל תרומה, כל אחד לפי יכולתו, במסגרת פעילות בתי הכנסת ביישוב, שלוש פעמים בשנה. התרומות מיועדות לסיוע ומתן בסתר למשפחות במצוקה באמצעות תלושים חודשיים, חבילות מזון, שי כספי לחגים, מימון הסעת חולים לטיפולים והלוואות ללא ריבית.

העמותה לגמילות חסדים כוכב יאיר-צור יגאל, שבראשה עומד תושב היישוב אברהם רוטשטיין, פועלת באמצעות מתנדבים רבים הנמצאים בקשר עם משפחות במצבים שונים באופן צנוע, בשקט, הרחק מעיני הזרקורים, שומרים על סודיות מוחלטת ועל צנעת הפרט.