פרויקט הרחבת הישוב

החל תהליך שיווק פרויקט ההרחבה בישוב ופרסום כלל יחידות הדיור שאושרו בחלוקה לשלושה מכרזים.
במסגרת תכנית מח / 542 ישווקו בסה"כ 198 יחידות דיור בבניה צמודת קרקע, מתוכן 40 יח"ד במתחם אהרונסון, 60 יח"ד במבנים טוריים, והשאר במגרשים המיועדים לבתים דו-משפחתיים ("בנה ביתך").
באחרונה פורסמו בתיבות הדואר, במיילים וברשתות החברתיות פרסומים שונים הנוגעים לשיווק מגרשים בשטחי ההרחבה. אנו מבקשים להבהיר כי כל הפרסומים בנושא זה, שאינם של רמ"י או של המועצה, נעשים על אחריותם הבלעדית של המפרסמים ולמועצה אין כל קשר אליהם.
שיווק המגרשים יבוצע באמצעות רמ"י, ואת הפרטים המדויקים ביותר ניתן לקבל באתר רשות מקרקעי ישראל.

הודעות בנושא ההרחבה:

הודעת הבהרה בנושא פרויקט ההרחבה 28.3.2016הודעת הבהרה בנושא פרויקט ההרחבה 28.3.2016

הודעה לציבור בנושא ההרחבה- דצמבר 2015הודעה לציבור בנושא ההרחבה- דצמבר 2015

  

תמונת אויר הרחבה
תב"ע מאושרת הרחבה