מכרז פומבי מס' 1/20 לטיפול בפסולת אריזות בשקיות כתומות

מספר המכרז1/20
תאריך אחרון להגשה05/07/2020
עלות מסמכי המכרז3,000 ש"ח.
קובץמודעה על פרסום מכרז לטיפול בפסולת אריזות בשקיות כתומות 1/20

לפרטים נא לפנות ל-

לשכת מנכ"ל - עינבל - inbal@kyair.org.ilתיאור המכרז

מועד פתיחת תיבת המכרזים יתקיים ביום א', 5.7.2020 בשעה 17:30.
 
תאריך אחרון להגשה: 2/7/2020