מכרז פומבי מס' 2.20 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) משטח השיפוט של מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

מספר המכרז2/20
תאריך אחרון להגשה23/07/2020
עלות מסמכי המכרז3,000 ש"ח.
קובץמודעה על פרסום מכרז פומבי מס' 2.20 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) משטח השיפוט של מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

לפרטים נא לפנות ל-

לשכת מנכ"ל - עינבל -  09-7640203 או בדוא"ל: inbal@kyair.org.il


תיאור המכרז