מכרז פומבי מס' 3.20 למתן שירותי ניקיון מוסדות חינוך ומבני ציבור בשטח השיפוט של המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל

מספר המכרז3/20
תאריך אחרון להגשה23/07/2020
עלות מסמכי המכרז3,000 ש"ח.
קובץמודעה על פרסום מכרז פומבי מס' 3.20 למתן שירותי ניקיון מוסדות חינוך ומבני ציבור בשטח השיפוט של המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל

לפרטים נא לפנות ל-

לשכת מנכ"ל - עינבל -  09-7640203 או בדוא"ל: inbal@kyair.org.il


תיאור המכרז