מכרז פומבי מס' 4.20 למתן שירותי גינון והשקיה בשטח שיפוט מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

מספר המכרז4/20
תאריך אחרון להגשה23/07/2020
עלות מסמכי המכרז3,000 ש"ח.
קובץמודעה על פרסום מכרז פומבי מס' 4.20 למתן שירותי גינון והשקיה בשטח שיפוט מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

לפרטים נא לפנות ל-

לשכת מנכ"ל - עינבל -  09-7640203 או בדוא"ל: inbal@kyair.org.ilתיאור המכרז