מכרז פומבי 5.20 - שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות - שנת הלימודים תשפ"א

מספר המכרז5/20
תאריך אחרון להגשה17/08/2020
עלות מסמכי המכרז500 ש"ח
קובץמודעה על פרסום מכרז פומבי מס' 5/20 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות - שנת הלימודים תשפ"א

לפרטים נא לפנות ל-

לשכת מנכ"ל - עינבל -  09-7640203 או בדוא"ל: inbal@kyair.org.ilתיאור המכרז

 
מפגש מציעים יתקיים במשרדי המועצה, ביום ב' 3.8.2020 בשעה 12:00.
 
פרוטוקול מפגש מציעים מכרז הסעות מס' 5.20 מיום 3.8.20 
 
 
 
את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית, לא יאוחר מיום ב', 17.8.2020 עד השעה 12:00.