מכרז פומבי 7.20 - איטום גגות מתחם לב המקום

מספר המכרז7/20
תאריך אחרון להגשה30/09/2020
עלות מסמכי המכרז1,500 ש"ח
קובץמודעה על פרסום מכרז פומבי מס' 7.20 לאיטום גגות במתחם לב המקום

לפרטים נא לפנות ל-

לשכת מנכ"ל - עינבל -  09-7640203 או בדוא"ל: inbal@kyair.org.il
תיאור המכרז

נספח ב - תשריט (לצפייה בתשריט יש להוריד את הקובץ למחשב)
 
  • ביום ד', 16.9.2020 יערך סיור קבלנים חובה. היציאה לסיור ממשרדי המועצה בשעה 13:00 ממרכז מסחרי כוכב יאיר.
  • המועד האחרון להגשה: יום ד', 30.9.2020 בשעה 12:00.