מכרז פומבי - קצין ביקור סדיר

תאריך אחרון להגשה02/05/2019
קובץתאור מכרז קצין ביקור סדיר

לפרטים נא לפנות ל-

פרטים אצל נילי 09-7640220​


​תיאור מכרז

קצין ביקור סדיר- 25% משרה