בחירות 2018

הבחירות לרשויות המקומיות בישראל יתקיימו ב-30 באוקטובר 2018 (כ"א בחשוון ה'תשע"ט)

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

הודעת בחירות

מודעה בדבר קולות פסולים + מודעה בדבר אופן ההצבעה

דוגמאות לפתקי הצבעה שאושרו על ידי מנהל הבחירות

נספח 4 אינדקס קלפיות לפי רחוב רשומ"ק כוכב יאיר

 

***תושבים שטרם קיבלו בדואר פתק עם מיקום הקלפי ליום הבחירות יוכלו לבדוק את זכאותם ומיקום הקלפי באתר משרד הפנים: http://boharim.org.il/