חוקי עזר

 

קובץ
מידע נוסף

אמות מידה לשילוט

אמות מידה לשילוט אושרו במליאת המועצה בישיבה מס' 460 מיום 1/4/15.​