יומן ראש המועצה

יומן הפגישות של ראש המועצה, יובל ארד, מפורסם כחלק מתפיסת השקיפות הציבורית שהוא מוביל, ובהתאם להבטחתו לפני הבחירות.
בסוף כל רבעון יעלה היומן לאתר – כדי שתוכלו לקרוא, להתרשם ולדעת בדיוק מהו סדר יומו של ראש המועצה.

כוכב יאיר - צור יגאל- מועצה שקופה, בשבילכם.

יומן ראש המועצה לחודשים 11-2018 עד 12-2018

יומן ראש המועצה לחודשים 1-2019 עד 3-2019

יומן ראש המועצה לחודשים 4-2019 עד 6-2019

יומן ראש המועצה לחודשים 7-2019 עד 9-2019

יומן ראש המועצה לחודשים 10-2019 עד 12-2019 

יומן ראש המועצה לחודשים 1-2020 עד 3-2020

יומן ראש המועצה לחודשים 3-2020 עד 6-2020