מבקר המועצה

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור: עומרי גרופר

טלפון: 09-7640244                              
פקס: 153-9-7640244    
דוא"ל: : omrip@kyair.org.il 
 
  

סמכויות ותפקידי מבקר המועצה:

מבקר המועצה הוא תפקיד סטטוטורי, כלומר פונקציה שאינה תלויה.
 
מבקר המועצה בודק האם פעולות המועצה מתבצעת על פי החוק, תוך כדי שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. צו המועצות המקומיות בסעיף 145 ד מגדיר במפורש את תפקידי מבקר המועצה.
 
במסגרת תפקידו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש המועצה, חברי המועצה ועובדי המועצה.
 
מדי שנה מגיש המבקר דוח על ממצאי הביקורת שנערכה במהלך השנה, פירוט הלקויים שנמצאו והמלצות למניעת הישנותם.
 
דוח מבקר המועצה, לאחר הדיון בו בישיבת המועצה, מתפרסם בציבור.
 
מבקר המועצה משמש גם כממונה על תלונות הציבור וזאת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח-2008.
לפי חוק זה, תושב אשר פנה בתלונה אל אגפי המועצה ולא קיבל מענה הולם לשביעות רצונו, רשאי לפנות למבקר המועצה לבדיקה נוספת.