היערכות לשעת חירום

הנחיות פיקוד העורף

אזור התרעה: עמק חפר 139

זמן כניסה למרחב המוגן: דקה וחצי


 סמל פיקוד העורףקישור לאתר פיקוד העורף

 

היערכות המשפחה לשעת חירוםהיערכות המשפחה לשעת חירום

הנחיות של פקע"ר - היערכות לחירום