בתי ספר

בכוכב יאיר - צור יגאל ישנם שלושה בתי ספר יסודיים וחטיבת ביניים.

בתי הספר הממלכתיים יסודיים "נוף צורים" ו"קשת", בית הספר היסודי ממלכתי-דתי "דק"ל" וחטיבת ביניים ע"ש אילן רמון.


"נוף צורים" 

מנהלת: מיכל ללוש

טלפון: 09-7495606, 09-7494292
פקס: 09-7495610
 
צוות ביה"ס היסודי ממלכתי חרט על דגלו פיתוח מודעות אישית של התלמיד לבריאותו, ליחסו לזולת, לחיזוק כישוריו החברתיים ולאחריות לסביבה. פיתוח יכולת קבלה ונתינה, שיתוף פעולה ושייכות.תרבות של מחוייבות אישית לסביבה הקרובה והרחוקה. הצמחת בוגרים שיתפקדו כאזרחים פעילים בחברה ובסביבה, למען איכות חיים אישית וחברתית. על בסיס ערכים אלה נבנתה תכנית בית ספרית - "מסע בנוף - דרך ארץ", הפועלת בשלושה רבדים- האני, הסביבה והחברה.

"קשת"

מנהלת: אביגיל פנסטין

טלפון: 09-7493195, 09-7493639

פקס: 09-7498253

בית הספר מתמקד בשילוב ההורים והקהילה בתהליך החינוכי וביחד נקבע החזון הבית ספרי. התכנית הבית ספרית "אני ישראלי" - מתמקד בשלושה צירים מרכזיים: ציונות, יהדות ודמוקרטיה.
מטרות התכנית הן לפתח בוגר המכיר את מורשתו ובעל זהות לאומית, בוגר המודע לחשיבות הדמוקטיה ובעל מיומנויות לחיים בחברה הדמוקרטית.
בית הספר מדגיש תכנים לימודיים ומושגים הקשורים למדינה קהילה ומשפחה. בכל שכבות הגיל נלמדים מושגי יסוד ביהדות ובכיתות הגבוהות פועלת מועצת תלמידים כגוף ביצועי בשיתוף הנהגת ההורים וצוות המורים בבית הספר.

 


"דק"ל"

מנהל: צביקה פייל

טלפון: 09-7493325, 09-7493697

פקס: 09-7494631

התלמיד בבית הספר הממלכתי דתי מתחנך על בסיס הערכים שבין אדם לאל, בין אדם לעצמו, לזולתו, לקהילתו, לעמו ולארצו. בית הספר צוות ביה"ס בשיתוף ההורים מתמקד בעשיה התנדבותית, כאורח חיים של תלמידי בית הספר.נבנתה תכנית קהילתית חברתית ששמה דגש על נושא החסד, פיתוח המידות האישיות והקשר האישי שבין מורה ותלמיד, תוך ראיית בית הספר כבית חינוך.
בית הספר מדגיש חינוך לזהות יהודית ולאומית ומקיים מידי שבוע "טקס יום שישי" חגיגי לכלל התלמידים. בטקס נאמר דבר תורה על פרשת השבוע ובתום הטקס שרים התלמידים את המנון המדינה.


חטיבת הבניים ע"ש אילן רמון

מנהלת: ציפי סוקולסקי

טלפון: 09-7493003, 09-7494103

פקס: 09-7495586

צוות חטה"ב כוכב יאיר צור יגאל שם לו למטרה לפתח יכולות חברתיות ולימודיות של כל תלמיד בהתחשבות מרבית בצרכיו האישיים.צוות בית הספר מעודד את תלמידיו לפתח מיומנויות חברתיות, ההולמות אורח חיים דמוקרטי, תוך קבלת השונה, התנדבות ותרומה לקהילה, ובניית חברת תלמידים סובלנית, מכבדת והוגנת.
בית הספר מעודד את תלמידיו ללמידה עצמית, תוך הנחלת ערכים ושיתוף ההורים במעשה החינוכי. בית הספר מקיים פעילות מגוונת תוך טיפוח קשר אישי עם התלמיד, במטרה לפתח בו אחריות אישית לקידום הישגיו.