קצין ביקור סדיר

קצינת ביקור סדיר: נועה ברקמן

טלפון: 09-7640210
פקס: 09-7640222

קצינת הביקור הסדיר אחראית על הביקור הסדיר ועל מניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך וזאת מתוקף חוק חינוך חובה מגן חובה ועד כיתה י"ב.
במסגרת תפקידה מטפלת קצינת הביקור הסדיר בקשיים של תלמידים בהשתלבות במערכת החינוך, בתמיכה בתלמידים בעלי קשיים לימודיים ובפתרון בעיות של תלמידים עם צוות בית הספר ועוד.
הורים ותלמידים מוזמנים להיעזר בכל הנושאים הקשורים בילדיהם בתחום בית הספר כגון, מידע, ייעוץ, הכוון ופתרון בעיות אישיות. 
 ​