מחלקת חינוך

מנהלת המחלקה: ירונה פוליטי

טלפון:09-7640205
כתובת: בית אל 10 כוכב יאיר (סמוך למחלקת שירותים חברתיים)

מזכירת המחלקה: טלי ואנדנברג

טלפון:09-7640205
פקס: 09-7964655
דוא"ל: taliv@kyair.org.il

  הרשמה למוסדות חינוך

 
מחלקת החינוך בכוכב יאיר - צור יגאל אחראית על פיתוח, תכנון והובלת מדיניות החינוך היישובית, במטרה לפתח מערכת חינוך מקיפה ואיכותית, לשיפור הישגים, חדשנות שיפור האקלים הבית ספרי ותרומה לקהילה. כמו כן, אחראית לפקח על אופן תפקוד מוסדות החינוך ביישוב ושותפה בקביעת החלטות פדגוגיות בשיתוף מנהלי בתי הספר ומערכת הפיקוח של משרד החינוך.
מחלקת החינוך מקיימת שיתוף פעולה בין מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית בישוב מתוך ראיית התלמיד לאורך כל שעות היום.
מערכת החינוך נותנת מענה לילדים מגיל מעון ועד חטיבת הביניים, בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי.
תלמידי חטיבת ביניים בחינוך הדתי ותלמידי התיכון בחינוך הממלכתי וממלכתי דתי לומדים מחוץ לישוב בבתיה"ס העל יסודיים בכפר סבא, רעננה ועמי אסף.
מוסדות החינוך בישוב עובדים בשיתוף פעולה תוך שמירה על עקרון הרצף, בדגש על המיוחד ובהתייחסות לשונה, ברמת הארגון וברמת הפרט.
 
יחידות המחלקה:

הגיל הרך

בתי ספר

הסעות

שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)

קצינת ביקור סדיר (קב"ס)

יחידת הנוער

ספרייה

צהרוני בתי הספר