הסעות

אחראית הסעות: חנה ליפטון

טלפון: 09-7640218

הודעות משתנות מופיעות בדף הבית של אתר המועצה תחת "מה קורה בישוב?"- לחץ כאן

הסעות חוץ:

הסעות לתיכוני כפר סבא, רבין הרצוג כצנלסון וגליל ואורט שפירא:

איסוף בימים א-ה בשעות 7:00  ו-8:00.
פיזור בימים א-ה בשעות: 14:25, 15:20, 16:10.   
איסוף בימי שישי: לכל תיכוני כ"ס בשעות 7:00 ו-8:00.
פיזור בימי שישי בשעות: 11:50, 12:30 13:30.

הסעות לתיכון הראל, תורה ומדע ואורט שמיר:

איסוף בשעה 6:45.
פיזור עם תיכוני כ"ס.
בימי שישי איסוף עם תיכוני כ"ס בשעה 7:00 ו-8:00.

הסעות לתיכון עמי אסף:

איסוף בשעה 7:40.
פיזור בשעות 14:30, 16:05.

הסעות לתיכוני רעננה:

איסוף בשעה 6:20.
פיזור בשעות 15:30, 17:00.

הסעות לתיכון ירקון:

איסוף בשעה 7:30 מיניבוס יאסוף תלמידים מכ"י רחוב אגוז, בית אל גלעד גלבוע ודן.
אוטובוס יאסוף תלמידים מצ"י, ומכ"י רחוב שד' הארץ, ופרחים.
בהתאם למידע מביה"ס.בשעות 14:30, 16:05.

הסעות לביה"ס צבייה:

איסוף בשעה 6:45, פיזור בשעה 15:45.

הסעות לתוכנית מחוננים הוד השרון:

בימים א, ב ו-ג איסוף מרחבת קשת דקל בשעה 7:30
ולאחר מכן, איסוף מצ"י מתחנת האוטובוס בשד' הדקלים שמול ביה"ס.
פיזור בהתאם למערכת.

הסעות פנימיות:

איסופים:

איסוף מצ"י לקשת דקל בשעה 7:15,
איסוף מכ"י לקשת ונוף צורים בשעה 7:25.

פיזורים:

פיזור קשת דקל בשעות 13:30 ו-14:30או 15:15(בהתאם למערכת). נוף צורים ב-13:40.
פיזור בימי שישי קשת דקל ב-11:45 , נוף צורים ב-11:55.

טלפונים של חברות ההסעות:

תיכוני כ"ס ,הסעות פנימיות חב' בון תור 04-6227222 וחב' רן שי 09-7411425
תיכון עמי אסף, חב' רן שי 09-7411425.
תיכוני רעננה, חב' דברת 09-7422422.
תוכנית מחוננים, חב' אור ציון 09-7413729.
ביה"ס צביה, חב' דברת 09-7422422.
 

במקרים של תקלות יש להתקשר:

מוקד שירות לתושב: 09-7640206.
משרד הסעות: 09-7640218.